getWaybill

Opis metody

Metoda zwraca dokumenty przewozowe i etykiety termalne.

Request

authArrayDane autoryzacyjne
loginStringLogin (e-mail)
api_keyStringKlucz autoryzacji do API (api_key)
OrderArraySzczegóły paczki
idIntegerID paczki

Response

successBooleanOkreśla czy metoda wykonała się poprawnie czy z błędami
dataArraySzczegółowe parametry odpowiedzi serwera
[ ]Array
typeStringTyp dokumentu
wartości: label
filenameStringNazwa pliku
nameStringNumer listu przewozowego
extensionStringRozszerzenie pliku
mimeStringTyp MIME pliku
fileStringEtykieta zakodowana algorytmem base64
labelsArrayEtykiety termalne
[ ]Array
nameStringNazwa etykiety
extensionStringRozszerzenie pliku
fileStringEtykieta zakodowana algorytmem base64