getProfile

Opis metody

Metoda zwraca dane z profilu użytkownika domyślnie ustawiane podczas składania zamówienia metodą createOrder.

Request

authArrayDane autoryzacyjne
loginStringLogin (e-mail)
api_keyStringKlucz autoryzacji do API (api_key)

Response

successBooleanOkreśla czy metoda wykonała się poprawnie czy z błędami
dataArraySzczegółowe parametry odpowiedzi serwera
BrokerArrayDane z profilu użytkownika
nameStringDane nadawcy: Imię i nazwisko
vat_companyStringDane nadawcy: Firma
emailStringDane nadawcy: Adres e-mail
streetStringDane nadawcy: Ulica
house_noStringDane nadawcy: Nr domu
locum_noStringDane nadawcy: Nr lokalu
cityStringDane nadawcy: Miasto
postalStringDane nadawcy: Kod pocztowy, format: xx-xxx
phoneStringDane nadawcy: Nr telefonu
accountStringNr konta
inpost_postal_fromStringPaczkomat nadawcy, np: ELB01A
wymagany: Tak, dla cennika Paczkomaty
stacjapaczka_id_stacjiStringNumer wybranej stacji
stacjapaczka_dane_stacjiStringPełne dane stacji
custom_pickupBooleanOkreśla niestandardowy adres odbioru przesyłki
pickup_nameStringNiestandardowy odbiór: Imię i nazwisko / firma
wymagany: Tak, przy niestandardowym odbiorze
pickup_phoneStringNiestandardowy odbiór: Nr telefonu
wymagany: Tak, przy niestandardowym odbiorze
pickup_streetStringNiestandardowy odbiór: Ulica
wymagany: Tak, przy niestandardowym odbiorze
pickup_house_noStringNiestandardowy odbiór: Nr domu
wymagany: Tak, przy niestandardowym odbiorze
pickup_locum_noStringNiestandardowy odbiór: Nr lokalu
wymagany: Tak, przy niestandardowym odbiorze
pickup_cityStringNiestandardowy odbiór: Miasto
wymagany: Tak, przy niestandardowym odbiorze
pickup_postalStringNiestandardowy odbiór: Kod pocztowy
wymagany: Tak, przy niestandardowym odbiorze