getOrders

Opis metody

Metoda zwraca listę wszystkich paczek użytkownika

Request

authArrayDane autoryzacyjne
loginStringLogin (e-mail)
api_keyStringKlucz autoryzacji do API (api_key)
OrderArraySzczegóły paczki
wymagany: Nie
pageIntegerStrona do wyświetlenia
wymagany: Nie
dodano_odStringData 'od' złożenia zamówienia paczki, format: yyyy-mm-dd
wymagany: Nie
dodano_doStringData 'do' złożenia zamówienia paczki, format: yyyy-mm-dd
wymagany: Nie
oplaconeBooleanOkreśla stan płatności zamówienia
wymagany: Nie
kurierIntegerID cennika
wymagany: Nie
pobranieBooleanOkreśla czy paczka jest za pobraniem
wymagany: Nie
numer-nazwaStringNumer zamówenia lub nazwa do wyszukania
wymagany: Nie

Response

successBooleanOkreśla czy metoda wykonała się poprawnie czy z błędami
dataArraySzczegółowe parametry odpowiedzi serwera
[ ]Array
OrderArraySzczegóły paczek
idIntegerID paczki
taker_nameStringNazwa odbiorcy
createdDateData utworzenia zamówienia
priceFloatCena brutto paczki
uptake_valueFloatKwota pobrania
package_contentStringZawartość paczki
waybill_noStringNr listu przewozowego
vat_valueStringStawka podatku VAT
supplement_valueStringKwota dopłaty do paczki
CartOrderArraySzczegóły zamówienia
payedBooleanOkreśla stan płatności zamówienia
id_prefixStringNumer zamówienia
pagination
pageCountIntegerIlość wszystkich stron
currentIntegerNumer aktualnie wyświetlanej strony
countIntegerLiczba wszystkich pozycji
prevBooleanOkreśla czy istnieje poprzednia strona
nextBooleanOkreśla czy istnieje następna strona