getCartOrderStatus

Opis metody

Metoda zwraca status realizacji zamówienia

Request

authArrayDane autoryzacyjne
loginStringLogin (e-mail)
api_keyStringKlucz autoryzacji do API (api_key)
CartOrderArraySzczegóły zamówienia
id_prefixStringNumer zamówienia

Response

successBooleanOkreśla czy metoda wykonała się poprawnie czy z błędami
dataArraySzczegółowe parametry odpowiedzi serwera
CartOrderArraySzczegóły zamówienia
priceFloatCena brutto zamówienia
price_nettoFloatCena netto zamówienia
payedBooleanOkreśla stan płatności zamówienia
id_prefixStringNumer zamówienia
payment_status_descStringOpis stanu płatności zamówienia
payment_urlStringURL płatności zamówienia
OrderArraySzczegóły paczek
[ ]Array
idIntegerID paczki
priceFloatCena brutto paczki
price_nettoFloatCena netto paczki