getOrderDetails

Opis metody

Metoda służąca do składania zamówienia z możliwością uwzględnienia wielu przesyłek. Przysyłki tworzone są z utworzonego wcześniej porównania ofert (search_id) oraz wybranego cennika (courier_id) przy użyciu metody getValuation.

Request

authArrayDane autoryzacyjne
loginStringLogin (e-mail)
api_keyStringKlucz autoryzacji do API (api_key)
OrderArraySzczegóły paczki
idIntegerID paczki

Response

successBooleanOkreśla czy metoda wykonała się poprawnie czy z błędami
dataArraySzczegółowe parametry odpowiedzi serwera
OrderArraySzczegóły przesyłki
idStringID paczki
search_idIntegerID porównania, pobrane z metody getValuation
courier_idIntegerID cennika, pobrane z metody getValuation
createdDatetimeData i czas utworzenia paczki w systemie, format: yyyy-mm-dd hh:ii:ss
waybill_noStringNumer listu przewozowego
no_pickupBooleanPrzesyłka z opcją [Nie wzywaj kuriera]
priceFloatCena brutto paczki
price_nettoFloatCena netto paczki
vat_valueFloatStawka podatku VAT
sizesStringWymiary paczki
package_contentStringZawartość paczki
courier_nameStringNazwa cennika
uptakeBooleanOkreśla czy paczka pobraniowa
uptake_typeStringRodzaj zwrotu pobrania
wartości: 'post' - pobranie pocztowe, 'bank' - konto bankowe
uptake_valueFloatKwota pobrania
nameStringDane nadawcy: Imię i nazwisko
vat_companyStringDane nadawcy: Firma
emailStringDane nadawcy: Adres e-mail
streetStringDane nadawcy: Ulica
house_noStringDane nadawcy: Nr domu
locum_noStringDane nadawcy: Nr lokalu
cityStringDane nadawcy: Miasto
postalStringDane nadawcy: Kod pocztowy, format: xx-xxx
inpost_postal_fromStringPaczkomat nadawcy, np: ELB01A
phoneStringDane nadawcy: Nr telefonu
custom_pickupBooleanOkreśla niestandardowy adres odbioru przesyłki
pickup_nameStringNiestandardowy odbiór: Imię i nazwisko / firma
pickup_phoneStringNiestandardowy odbiór: Nr telefonu
pickup_streetStringNiestandardowy odbiór: Ulica
pickup_house_noStringNiestandardowy odbiór: Nr domu
pickup_locum_noStringNiestandardowy odbiór: Nr lokalu
pickup_cityStringNiestandardowy odbiór: Miasto
pickup_postalStringNiestandardowy odbiór: Kod pocztowy
pickup_dateDateData przyjazdu kuriera, format: yyyy-mm-dd
pickup_ready_timeIntegerGodzina 'od' przyjazdu kuriera, format: 24h
pickup_ready_time_minuteIntegerMinuty 'od' przyjazdu kuriera
pickup_close_timeIntegerGodzina 'do' przyjazdu kuriera, format: 24h
pickup_close_time_minuteIntegerMinuty 'do' przyjazdu kuriera
taker_nameStringDane nadawcy: Imię i nazwisko
taker_vat_companyStringDane nadawcy: Firma
taker_emailStringDane nadawcy: E-mail
taker_streetStringDane nadawcy: Ulica
taker_house_noStringDane nadawcy: Nr domu
taker_locum_noStringDane nadawcy: Nr lokalu
taker_cityStringDane nadawcy: Miasto
taker_postalStringDane nadawcy: Kod pocztowy, format: xx-xxx
inpost_postal_toStringPaczkomat nadawcy, np: ELB01A
taker_phoneStringDane nadawcy: Telefon
taker_saveBooleanOkreśla dodanie odbiorcy do książki adresowej
TrackingArrayHistoria śledzenia paczki
[ ]Array
TrackingStatusArraySzczegóły statusu
statusStringNazwa statusu
status_descStringOpis statusu
terminalStringLokalizacja
error_descStringOpis błędu
deliveredStringOkreśla czy dostarczono
received_byStringNazwa odbiorcy
event_timeDatetimeData i czas wprowadzenia statusu