getValuation

Opis metody

Metoda zwraca listę cenników wraz z wyceną dla użytkowika.

Request

authArrayDane autoryzacyjne
loginStringLogin (e-mail)
api_keyStringKlucz autoryzacji do API (api_key)
CourierSearchArraySzczegóły wyszukiwania
typeStringTyp przesyłki
wartości: package, envelope, pallet
foreign_typeStringTyp przesyłki zagranicznej
wartości: export, import
wymagany: Nie
country_codeStringKod kraju w formacie ISO 3166-1 alpha-2
wartości: export, import
wymagany: Tak, w przypadku przesyłki zagranicznej
weightFloatwaga
side_xIntegerdla paczek: najdłuższy bok
dla palet: szerokość (europaleta = 80)
wymagany: Nie, dla envelope
side_yIntegerdla paczek: drugi bok
dla palet: długość (europaleta = 120)
wymagany: Nie, dla envelope, pallet
side_zIntegerdla paczek: trzeci bok
dla palet: wysokość
wymagany: Nie, dla envelope, pallet
sortableBooleanpaczka sortowalna
postal_senderStringkod pocztowy nadawcy
postal_deliveryStringkod pocztowy odbiorcy
uptakeFloatkwota pobrania
wymagany: Nie
coverFloatkwota ubezpieczenia
wymagany: Nie
uptake_typeStringtyp zwrotu pobrania
wartości: 'post' - pobranie pocztowe, 'bank' - konto bankowe
wymagany: Tak, dla uptake
delivery_privateBooleandostawa - adres prywatny
wymagany: Nie
send_privateBooleannadanie - adres prywatny
wymagany: Nie
return_docsBooleandokumenty zwrotne
wymagany: Nie
pdi_telBooleanPDI/ tel. do odbiorcy
wymagany: Nie
pickup_notifyBooleanawizacja odbioru przesyłki
wymagany: Nie
no_pickupBooleannie wzywaj kuriera
wymagany: Nie
SearchParcelArrayDodatkowe paczki w przesyłce
[ ]Array
weightFloatwaga
side_xIntegerdla paczek: najdłuższy bok
dla palet: szerokość (europaleta = 80)
wymagany: Nie, dla envelope
side_yIntegerdla paczek: drugi bok
dla palet: długość (europaleta = 120)
wymagany: Nie, dla envelope, pallet
side_zIntegerdla paczek: trzeci bok
dla palet: wysokość
wymagany: Nie, dla envelope, pallet
sortableBooleanpaczka sortowalna

Response

successBooleanOkreśla czy metoda wykonała się poprawnie czy z błędami
dataArraySzczegółowe parametry odpowiedzi serwera
CourierSearchArraySzczegóły wyszukiwania
idIntegerID numeru wyszukiwania
resultsArrayWyniki wyszukiwania
[ ]Array
CourierArraySzczegóły cennika
idIntegerID cennika
nameStringNazwa cennika
typeStringPodtyp kuriera, np: dhl_special, foreign_ups
custom_typeStringDodatkowy parametr
wartości: dla courier_type = stacjapaczka: '0' - nadanie do stacji, '1' - nadanie ze stacji
courier_typeStringTyp kuriera, np: ups, dhl, kex
custom_pickup_enableBooleanOkreśla czy kurier posiada funkcję "Niestandardowy adres odbioru przesyłki"
pickup_hoursBooleanOkreśla typ ustalania terminów przyjazdu kuriera
wartości: hours, date
logoStringURL do logo cennika
PriceArraySzczegóły wyceny
valueFloatCena brutto
vatIntegerStawka podatku VAT