getCountriesOptions

Opis metody

Metoda zwraca listę kodów państw w formacie ISO 3166-1 alpha-2 do wyboru podczas wyceny zamówienia metodą getValuation.

Request

authArrayDane autoryzacyjne
loginStringLogin (e-mail)
api_keyStringKlucz autoryzacji do API (api_key)

Response

successBooleanOkreśla czy metoda wykonała się poprawnie czy z błędami
dataArraySzczegółowe parametry odpowiedzi serwera
countriesArrayLista kodów państw w formacie ISO 3166-1 alpha-2 z podziałem na kontynenty