getPriceList

Opis metody

Metoda zwraca wszytskie dostępne cenniki dostępne dla użytkowika.

Request

authArrayDane autoryzacyjne
loginStringLogin (e-mail)
api_keyStringKlucz autoryzacji do API (api_key)
CourierSearchArraySzczegóły wyszukiwania
typeStringTyp przesyłki
wartości: package, envelope, pallet
foreign_typeStringTyp przesyłki zagranicznej
wartości: export, import
wymagany: Nie
country_codeStringKod kraju w formacie ISO 3166-1 alpha-2
wartości: export, import
wymagany: Tak, w przypadku przesyłki zagranicznej

Response

successBooleanOkreśla czy metoda wykonała się poprawnie czy z błędami
dataArraySzczegółowe parametry odpowiedzi serwera
[ ]Array
CourierArraySzczegóły cennika
idIntegerID cennika
nameStringNazwa cennika
foreignBooleanOkreśla czy cennik jest zagraniczny
palletBooleanOkreśla czy cennik jest dla palet