getPickupDateOptions

Opis metody

Metoda zwraca listę dat i godzin przyjazdów kuriera do wyboru podczas składania zamówienia metodą createOrder.

Request

authArrayDane autoryzacyjne
loginStringLogin (e-mail)
api_keyStringKlucz autoryzacji do API (api_key)

Response

successBooleanOkreśla czy metoda wykonała się poprawnie czy z błędami
dataArraySzczegółowe parametry odpowiedzi serwera
datesArrayDaty z uwzględnieniem dni wolnych w formacie yyyy-mm-dd oraz ich opisowym odpowiednikiem, np. '2015-05-25' => 'poniedziałek, 25 maj 2015'
hoursArrayGodziny z zakresu 00-24
minutesArrayMinuty z zakresu 00-59 z uwzględnieniem interwału
start_default_hourIntegerGodzina "od" domyślnie ustawiana podczas wypełniania formularza zamówienia
end_default_hourIntegerGodzina "do" domyślnie ustawiana podczas wypełniania formularza zamówienia