getPickupHours

Opis metody

Metoda zwraca listę paczkomatów do wyboru podczas składania zamówienia metodą createOrder.

Request

authArrayDane autoryzacyjne
loginStringLogin (e-mail)
api_keyStringKlucz autoryzacji do API (api_key)
courierStringTyp API kuriera. Dostępne wartości: dpd, dhl
postal_codeStringKod pocztowy, dla którego zostaną zwrócone możliwe godziny podjazdu
dateStringData podjazdu kuriera
isExpressStringParametr opcjonalny. Czy przesyłka ekspresowa. Jesli nie to przesyłka drobnicowa. Wykorzystywane dla DHL.

Response

successBooleanOkreśla czy metoda wykonała się poprawnie czy z błędami
dataArrayLista obiektów z możliwymi godzinami pickup
{}ObjectDostępny zakres godzinowy. Każdy z obiektów zawiera pola from i to, gdzie from to początek zakresu, a to koniec zakresu